Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

Data publikacji: 17 maja 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasił konkursy na stanowiska dyrektorów:
1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
3. Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach
5. Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
6. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

Ogłoszenia dostępne są pod adresem:
https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1151&parcat=1150&t=menu


Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasił konkursy na stanowiska dyrektorów:
1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
3. Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach
5. Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
6. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

Ogłoszenia dostępne są pod adresem:
https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1151&parcat=1150&t=menu

Oferty można składać do dnia 12 czerwca 2019 r. do godz. 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pok. nr 1.

Call Now ButtonZadzwoń teraz