Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II

Data publikacji: 6 czerwca 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 14
tel./fax.: 32 719 11 58
http://www.zstu.tg.edu.pl
e-mail: sekretariat@zstu.tg.edu.pl

Film promocyjny szkoły

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

VI Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 12
Branżowa Szkoła I stopnia nr 10

Rys historyczny


Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 14
tel./fax.: 32 719 11 58
http://www.zstu.tg.edu.pl
e-mail: sekretariat@zstu.tg.edu.pl

Film promocyjny szkoły

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

VI Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 12
Branżowa Szkoła I stopnia nr 10

Rys historyczny

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1967 roku jako przyzakładowa szkoła kolejowa. Następnie wybudowano technikum kolejowe. 17 września 1969r. przekazano do eksploatacji budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowanym przyległym terenem. Wybudowanie warsztatów szkolnych zaplanowano na lata 1971-1972 w ramach inwestycji kolejowych. Szkoła ściśle współpracowała z Jednostką Wojskową Wojsk Kolejowych nr 4117, która ufundowała szkole sztandar. W latach 1959-1969 była to wyłącznie szkoła zawodowa. 19 lipca 1969r. zaczęło działać w szkole „Technikum Kolejowe dla Pracujących”. W 1981 roku powstało Dzienne Technikum Kolejowe. W 2000 roku szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną dostosowując ją do potrzeb środowiska otwierając VI Liceum Ogólnokształcące. Liceum to skupia młodzież o zainteresowaniach służbami mundurowymi: wojskiem, policją, pożarnictwem. W 2002 roku szkoła zmieniła nazwę na „Zespół Szkół Techniczno-Usługowych”. 16 października 2006 r. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych przyjął imię Jana Pawła II.

Baza dydaktyczna

• dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
• centrum multimedialne
• pracownia elektryczna
• pracownia elektroniczna
• pracownia transportu kolejowego, logistyki
• pracownia urządzeń sterowania ruchem kolejowym
• pracownia telekomunikacji
• biblioteka z bogatym i skomputeryzowanym księgozbiorem oraz czytelnia wyposażona w sprzęt audio-video-dvd
• estetyczne i dobrze wyposażone w pomoce naukowe sale przedmiotowe: języków obcych
• matematyczna, biologiczna- ZIELONA PRACOWNIA, geograficzna, fizyczna, języka polskiego
• sala gimnastyczna
• sala tenisa stołowego
• nowoczesne boisko „Orlik”
• sala „aikido”
• gabinet pielęgniarki

Pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach został zakwalifikowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej do realizacji w latach 2017/18 i 2018/19 pilotażowego projektu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH. Ministerstwo Obrony Narodowej zakwalifikowało do realizacji tego projektu 53 szkoły w skali kraju, w tym 3 szkoły z województwa śląskiego.

Ilość uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 312
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 – 40

Szkoła zatrudnia
• Pedagoga
• Pielęgniarkę

Osiągnięcia szkoły w latach 2014 – 2018
• I miejsce w VIII Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Klas Mundurowych – (kwiecień 2017)
• I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej Juniorek – 2017
• II miejsce w Rejonowym Turnieju w Piłce Nożnej Juniorek – 2017
• II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Juniorek – 2017
• II miejsce za najciekawsze stoisko promujące szkołę podczas VI Tarnogórskiego Forum Oświatowego
• I miejsce w Tarnogórskim Biegu Sedlaczka – indywidualnie i grupowo
• laureat w konkursie organizowanym przez Biuro Poselskie dr Marka Migalskiego w ramach II Europejskiego Kongresu Praw Człowieka
• Wyróżnienie w konkursie fotograficznym organizowanym przez Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
• I miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Ziemia i Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej
• udział w II etapie Olimpiady Policyjnej
• Wyróżnienie w konkursie matematycznym Kangur
• I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Konstytucji – „Znam konstytucję”
• V miejsce w piłce siatkowej
• II miejsce w mistrzostwach powiatu w tenisie dziewcząt i chłopców (indywidualnie)
• V miejsce w mistrzostwach powiatu w tenisie dziewcząt i chłopców (grupowo)
• I miejsce w IV Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Klas Mundurowych
• I miejsce w konkursie „Marszobieg na orientację” w II Ogólnopolskiej edycji Turnieju Klas o Profilu Mundurowym
• III miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej
• IV miejsce w Powiatowej Lidze Siatkówki Juniorów
• udział w II etapie Olimpiady Logistycznej w Gliwicach
• III miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej
• III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Plażowej
• I miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym poradnika ekologicznego „EKO i my” pt. „Malowane niebo”
• I miejsce w ogólnopolskim konkursie recyklingowym „Jak ocalić świat” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Ziemia i My” – Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej
• I miejsce indywidualnie i I miejsce zespołowo w Powiatowym i Rejonowym Turnieju w Tenisie Stołowym Chłopców oraz IV miejsce w Wojewódzkim Turnieju w Tenisie Stołowym juniorów 2014
• I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Klas Mundurowych – od 6 lat jesteśmy organizatorami tegoż turnieju na kompleksie boisk – Moje Boisko ORLIK 2012
• wyróżnienie w konkursie poetyckim „Moje najpiękniejsze miejsce w przyrodzie” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Ziemia i My” – Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej
• III miejsce w Powiatowej Licealiadzie Piłki Ręcznej Juniorek
• I miejsce w Rejonowej Licealiadzie Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Chłopców
• I miejsce w IV Powiatowej Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Juniorów
• I miejsce w konkursie „Marszobieg na orientację”
• IV miejsce w IV Olimpiadzie sprawności fizycznej dla klas policyjnych o puchar Komendanta Szkoły Policyjnej w Katowicach
• II miejsce w Powiatowej Lidze Siatkówki Juniorów
• III miejsce w Powiatowej Licealiadzie młodzieży w Piłce Siatkowej Juniorek
• II miejsce w półfinale Licealiady w Piłce Ręcznej Juniorów
• IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych
• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie.
• II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Cichociemni wracali do Ojczyzny pod osłoną nocy”.
• Ogólnopolski Konkurs Literacki ogłoszony przez Zespól Pieśni i Tańca Śląsk – wyróżnienie za pracę literacką
• konkurs historyczno-literacki 966-1966 „Tysiąclecie Państwa contra Milenium Chrztu. Walka o rząd polskich dusz” – wyróżnienie
• Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Janie Pawle II – finalista konkursu
• Geo – planeta – wyróżnienie
• Konkurs wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim „Pilecki-Bohater na każde czasy” – III miejsce
• Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu – II miejsce
• I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej Juniorek (2018)
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Tarnogórskiego w Piłce Nożnej Juniorów (2018)
• I miejsce w XIV Tarnogórskim Biegu Sedlaczka w drużynie juniorek (2018)
• I miejsce w Mistrzostwach Rejonu Piłki Nożnej Chłopów (2018)
• II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy i Sprawności Obronnych (2018)

Nauczyciele zostali uhonorowani nagrodą Starosty Powiatu Tarnogórskiego, medalem za długoletnią służbę przez Prezydenta RP oraz otrzymali wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w życie szkoły.

Dokumenty wymagane do rekrutacji
Rekrutacja odbywa się elektronicznie według wytycznych Śląskiego Kuratora Oświaty

Termin składania dokumentów – wg regulaminu rekrutacji ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Zadzwoń teraz