Organizacje pozarządowe skorzystały z możliwości bezpłatnego szkolenia

Data publikacji: 12 czerwca 2019

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu tarnogórskiego w dniu wczorajszym (11 czerwca) uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym przez Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Wiele organizacji pozarządowych z terenu powiatu tarnogórskiego zgłaszało szereg wątpliwości i pytań dotyczących nowych dokumentów, stąd inicjatywa zorganizowania dla nich szkolenia w tym temacie. Od 1 marca organizacje pozarządowe zobowiązane są do sporządzania swoich ofert i ich rozliczań zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Jak właściwie „krok po kroku” wypełniać nowe wzory formularzy, obecnych na szkoleniu informowała Sonia Rzeczkowska animator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Katowicach.
Przedstawiciele stowarzyszeń mogli podzielić się problemami jakie napotykają przy sporządzaniu ofert i ich rozliczaniu.
Mamy nadzieję, że przeprowadzone szkolenie przyczyni się do poprawnego wypełnienia obowiązujących dokumentów, a co za tym idzie pozyskiwaniem przez stowarzyszenia dotacji na zadania publiczne.

Organizacje pozarządowe, które skorzystały z możliwości bezpłatnego szkolenia to: Stowarzyszenie „Serdeczni”, Towarzystwo Sportowe „Gwarek” Tarnowskie Góry, Stowarzyszenie „Przymierze Śląskie” , Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, Stowarzyszenie SANUS VIVERE, Stowarzyszenie Sportowe „BJJ Ikizama Club”, Klub Sportowy SQUASH AND MORE Orzech, Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy, Stowarzyszenie CIDRY LOTAJOM, Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków, Stowarzyszenie „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin, Uczniowski Klub Sportowy MISTRAL, Uczniowski Klub Sportowy Unia Strzybnica, Stowarzyszenie Podróżników „Obieżyświat”, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Stowarzyszenie „Góry Kultury”, Uczniowski Klub Sportowy „Hajime”, Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Orzech.
Ponadto w szkoleniu wzięli udział pracownicy wydziałów Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, realizujący zadania otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

Zadzwoń teraz