Jak złożyć wniosek o stypendium Powiatu Tarnogórskiego?

Data publikacji: 17 czerwca 2019

Informujemy, że do 10 lipca 2019 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego (ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów.
Z kolei studenci mogą się ubiegać o stypendium do 15 października 2019 r. (informacja o stypendium dla studentów zamieszczona zostanie we wrześniu).
O stypendia mogą się starać uczniowie pobierający naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Średnia ocen ucznia za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8. Ponadto uczeń powinien osiągać sukcesy naukowo badawcze, artystyczne, sportowe lub udzielać się w wolontariacie.
Warunki uzyskania stypendium dla uczniów określa uchwała nr VI/78/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego.
Szczegółowe zasady i warunki, jakie musi spełniać stypendysta oraz wzór wniosku stanowią załączniki do ww. uchwały.
Dodatkowe informacje dotyczące stypendiów można uzyskać w Wydziale Edukacji pod numerem telefonu 32 381 37 69.

Call Now ButtonZadzwoń teraz