Warsztaty w „Mechaniku” oficjalnie otwarte

Data publikacji: 21 czerwca 2019

W środę (19 czerwca) miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi, inaugurujące otwarcie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Tarnowskich Górach.
Remont i wyposażenie warsztatów przeprowadzono w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To największa inwestycja budowlana Powiatu Tarnogórskiego w ostatnich latach.
Zakres prac obejmował m.in. przebudowę dachu budynku, docieplenie dachu, przebudowę i remont pomieszczeń warsztatów, dostosowanie pomieszczeń do parku maszynowego, modernizację wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, termomodernizację obiektu, zakup i montaż nowych maszyn i urządzeń, a także nowe rozmieszczenie istniejącego parku maszynowego w celu usprawnienia pracy personelu oraz lepszego wykorzystania pomieszczeń w celu doskonalenia nauki zawodu. Całkowity koszt projektu to blisko 7 mln 200 tys. 457 zł i 64 gr, z czego dofinansowanie na dzień otwarcia warsztatów wyniosło prawie 4 miliony złotych (3 740 318,69 zł)

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu Tarnogórskiego: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala, Wicestarosta Tarnogórski Sebastian Nowak, Członkowie Zarządu Powiatu Tarnogórskiego: Krzysztof Łoziński, Stanisław Torbus, nieetatowy członek Powiatu Tarnogórskiego Adam Morawiec, Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Przemysław Cichosz, Senator RP Krystian Probierz, Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski, Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk, dyrektorzy szkół dla których organem prowadzącym jest powiat tarnogórski, uczniowie i ich rodzice oraz zaproszeni goście.

Z wyremontowanych warsztatów korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz innych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego. Uczniowie szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego będą w nich zdobywać doświadczenie i wiedzę korzystając z nowych urządzeń i maszyn niezbędnych do nauki zawodu.

Projekt ten realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
osi priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Call Now ButtonZadzwoń teraz