Rewitalizacja parku w Nakle Śląskim

Data publikacji: 12 lipca 2019

Dziś w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach podpisano umowę z Zakładem Pielęgnacji i Leczenia Drzew Parkowych i Pomnikowych z Ustronia na rewitalizację parku przy Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Firma przeprowadzi zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, usunie samosiejki, a także suche gałęzie, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z parku.

Od momentu objęcia stanowiska dyrektora Centrum na ten dzień czekałem, sądzę że jestem wyrazicielem poglądów wielu mieszkańców i odwiedzających CKŚ, którzy mówili o tym, że chcieliby ujrzeć park w jego historycznym kształcie – mówi Stanisław Zając, dyrektor Centrum Kultury Śląskiej.

Decyzja o odnowie parku została podjęta na podstawie ekspertyzy dendrologicznej zleconej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Na odtworzenie parku, Powiat Tarnogórski uzyskał dofinansowanie w kwocie 224 208 zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całkowity koszt zadania to 280 260 zł. Termin zakończenia prac to 15 listopada br.

Głównym założeniem rewaloryzacji parku jest nawiązanie do kompozycji historycznej (z uwzględnieniem zabytkowego śladu alej) z zachowaniem jego obecnej funkcji użytkowej. Odtworzenie przebiegu historycznego pokaże park od strony zupełnie nieznanej, gdyż odsłoni nieczytelne już walory przyrodnicze (wyeksponowanie najstarszych drzew) oraz widokowe. Planowane są nowe nasadzenia, w parku ponownie będzie można spotkać takie gatunki drzew jak: tulipanowiec amerykański, grujecznik japoński, jabłoń jagodowa , sosna wejmutka, choina kanadyjska, cis pospolity, irga pomarszczona, jaśminowiec wonny, kalina hordowina oraz różanecznik.

Call Now ButtonZadzwoń teraz