Termomodernizacja budynków szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

Data publikacji: 17 lipca 2019

Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7

Zaawansowanie robót przy termomodernizacji budynków szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach przy ulicy Strzelców Bytomskich 7 przekroczyło 60%. Na remont i docieplenie budynków Powiat otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 886 624,56 zł. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności termomodernizację budynku poprzez wykonanie m.in. docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia ścian piwnic i ścian fundamentowych, remont dachów wraz z ich z ociepleniem, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Dotychczas trzy szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Tarnogórski przeszły gruntowny remont dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej (I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej, II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica i „Kolejówka” czyli Zespół Szkół Techniczno-Usługowych). Renowacji doczekały się także warsztaty w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących („Mechanik”). W sumie Powiat Tarnogórski otrzymał na remonty budynków tarnogórskich szkół z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kwotę ponad 10 mln zł.

Zadzwoń teraz