„Śląska energia” – sześć powiatów na rzecz OZE

Data publikacji: 27 sierpnia 2019

Wczoraj, 26 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisany został List intencyjny na rzecz utworzenia powiatowo-gminnego związku „Śląska energia”.

List podpisało sześć powiatów: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki i tarnogórski. Samorządy te zadeklarowały chęć współdziałania w celu zwiększenia konkurencyjności i efektywności energetycznej lokalnej gospodarki oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w wyniku realizacji działań na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Podczas uroczystego podpisania Listu intencyjnego swe poparcie dla tej inicjatywy zadeklarowali sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda, posłowie Barbara Dziuk i Piotr Pyzik, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk oraz Elżbieta Kisiel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Walka o czyste powietrze to nasze zadanie, natomiast gliwicki klaster, przy wsparciu m.in. Politechniki Śląskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zapewnia, że będzie ono dobrze i skutecznie realizowane – mówi minister Adam Gawęda. – Inicjatywa ta pozwoli samorządowcom podjąć działania w całej przestrzeni energetyki rozproszonej, która dobrze wpisuje się w program nowoczesnej energetyki, będący ważnym ogniwem polityki energetycznej państwa do roku 2040. To przedsięwzięcie pokazuje, że przy udziale jednostek samorządu terytorialnego można w sposób odpowiedzialny realizować bardzo ambitne projekty – podkreśla minister.

Ze strony Powiatu Tarnogórskiego List intencyjny podpisali starosta Krystyna Kosmala i wicestarosta Sebastian Nowak.

Call Now ButtonZadzwoń teraz