Impreza masowa – obowiązki organizatorów, bezpieczeństwo uczestników

Data publikacji: 30 sierpnia 2019

Zwiększenie świadomości oraz wykreowanie właściwych postaw organizatorów imprez i zgromadzeń a także organów administracji samorządowej wydających zezwolenia oraz nadzorujących wydarzenia o charakterze masowym było celem zorganizowanej w dniu dzisiejszej konferencji na temat „Bezpieczeństwa podczas imprez i zgromadzeń publicznych”.

Rozpoczęcie konferencji nastąpiło o godz. 10:00 w sali sesyjnej starostwa. Obecnych na wydarzeniu przywitała Krystyna Kosmala Starosta Tarnogórski oraz insp. Krzysztof Hajda Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach.

Inicjatorami konferencji byli radni Rady Powiatu Tarnogórskiego z Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego Paweł Mrachacz i Kazimierz Gwóźdź

Uczestnicy konferencji mieli okazję uzyskać odpowiedzi m.in. na temat podstaw prawnych i podstawowych obowiązków organizatora imprezy masowej,  wymagań dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego przy organizacji imprez masowych czy zasad bezpieczeństwa przy organizacji meczu piłki nożnej.

Wiedzą z zakresu bezpieczeństwa podczas tego rodzaju imprez podzielili się z uczestnikami konferencji przedstawiciele: Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach,  Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach,  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Władze samorządowe powiatu reprezentowali starosta Krystyna Kosmala, wicestarosta Sebastian Nowak, przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichosz, radni Rady Powiatu Kazimierz Gwóźdź oraz Paweł Mrachacz.

Call Now ButtonZadzwoń teraz