Blisko 2,5 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

Data publikacji: 10 września 2019

2 mln 313 tys. 778 zł dofinansowania na 5 zadań otrzyma Powiat Tarnogórski w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Do końca bieżącego roku nowa nawierzchnia powstanie na odcinkach: ul. Fabrycznej w Kaletach (229 000 zł dofinansowania z FDS), ul. Kaletańskiej w Boruszowicach (225 500 zł dofinansowania z FDS) oraz ul. Imielów w Miasteczku Śląskim (300 500 zł dofinansowania z FDS). Przebudowane zostanie także  skrzyżowanie na ulicach:  Janasa, Sielanka, Starotarnowicka w Tarnowskich Górach  (594 742 zł dofinansowania z FDS). Największe dofinansowanie (963 836 zł) otrzymała budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów – Miedary. Te zadanie zostanie zrealizowane do końca 2020 roku.  Poziom dofinansowania dla powiatu to 50% kosztów kwalifikowanych powyższych remontów i inwestycji. Druga połowa środków, czyli blisko 2,5 mln zł pochodzić będzie z budżetu Powiatu Tarnogórskiego.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych na budowę, przebudowę i modernizację dróg mamy w Polsce do rozdysponowania 6 mld zł. Dzięki tym środkom wyremontowane zostanie 150 km dróg lokalnych, a naszym priorytetem jest bezpieczeństwo. Pula przypadająca na województwo śląskie to 300 mln zł – mówił dziś podczas spotkania w Urzędzie Miasta w Tarnowskich Górach, na którym włodarzom gmin oraz powiatu wręczono symboliczne czeki, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. 

Fundusz Dróg Samorządowych powołano w 2018 r. w celu dofinansowania budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Źródła finansowania FDS to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa.

Bardzo dziękuję pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych, a także urzędnikom starostwa za przygotowanie wniosków – mówi członek Zarządu Powiatu Krzysztof Łozińskipodziękowania należą się również premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Warto podkreślić, że dofinansowaniem zostały objęte wszystkie złożone przez nas projekty – dodaje Krzysztof Łoziński.

Zadzwoń teraz