Ostatnie dni rekrutacji do projektu „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”

Data publikacji: 12 września 2019

Jeszcze do najbliższego poniedziałku (16 września) można złożyć wniosek do projektu „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”.

PASUSZ to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji pod linkiem https://powiat.tarnogorski.pl/2019/09/02/trwa-rekrutacja-do-projektu-powiatowa-akademia-sukcesu-ucznia-szkoly-xawodowej/

Zadzwoń teraz