Spotkanie z doradztwem zawodowym

Data publikacji: 27 września 2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego związanymi z rolą doradcy zawodowego w szkole, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach postanowił zaprosić nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego, szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, wychowawców. W „Spotkaniu z doradztwem zawodowym”, które odbyło się w dniu 26 września w budynku Warsztatów Szkolnych Tarnogórskiego „Mechanika”  uczestniczyła starosta Krystyna Kosmala, przedstawiciele Wydziału Edukacji, Kuratorium Oświaty Delegatury w Bytomiu, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach oraz przedstawiciele pracodawców tj. Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”, Chemetu oraz PKP Cargo.

Rola doradztwa zawodowego w tak dynamicznie zmieniającym się świecie zawodów staje się coraz bardziej wymagająca i niesie wciąż nowe wyzwania. W dzisiejszej szkole doradca zawodowy spotyka się z młodym człowiekiem w szczególnym okresie jego życia. Jest to czas poszukiwania samego siebie, dążenia do osiągnięcia pełnej tożsamości, rozumienia
i podejmowania różnych ról społecznych, określania swoich rzeczywistych zainteresowań, często też przyjmowania postaw nonkonformistycznych, buntowniczych czy opozycyjnych. Z drugiej strony jednym z aktorów życia szkolnego jest nauczyciel, który również powinien zostać otoczony wsparciem.

Od szkolnych doradców zawodowych oczekuje się wiedzy na temat uwarunkowań rynku pracy, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej. Wiedzy dotyczącej otoczenia społeczno-gospodarczego, a także bycia na bieżąco z ofertami szkół i pozaszkolnymi formami uczenia się. W ramach spotkania doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach przedstawił zagadnienia związane z „Głównymi wyzwaniami i trendami na rynku pracy – sytuacja na lokalnym rynku pracy z uwzględnieniem danych dotyczących młodzieży do 25 roku życia” a następnie uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu „Barometr zawodów i inne źródła informacji o rynku pracy”, które prowadzone było przez doradców zawodowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

(PUP Tarnowskie Góry)

Call Now ButtonZadzwoń teraz