Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Data publikacji: 3 października 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W związku z uchwałą nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania (…) z późniejszymi zmianami, podaję do konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii projekt:  Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Opinie można wnosić w terminie: od dnia 3 do 10 października 2019 roku.
Pisemne opinie, zgodnie z załączonym formularzem, należy składać
w Biurze ds. Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, pok. 207, ul. Karłuszowiec 5 lub przesłać na adres: promocja@tarnogorski.pl.

Zadzwoń teraz