Protokół z konsultacji społecznych

Data publikacji: 21 października 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W załączniku publikujemy protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Call Now ButtonZadzwoń teraz