Wernisaż prac malarskich tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Data publikacji: 23 października 2019

Wernisażem prac malarskich tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wspieranego przez Powiat Tarnogórski pn. „Dziedzictwo magnatów przemysłowych związanych z Powiatem Tarnogórskim”.

Wernisaż był efektem wyjazdowych spotkań historycznych do Brynka, Nakła Śląskiego, Kamienia Śląskiego i Pławniowic. W spotkaniach tych uczestniczył znawca rodów magnackich dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki oraz 100 słuchaczy UTW a wśród nich 20 osobowa grupa malarska. Artyści podczas wyjazdów zbierali materiał w formie fotografii, aby wykorzystać go podczas trzydniowego pleneru malarskiego w Pławniowicach.

Tematem przewodnim pleneru malarskiego było ukazanie walorów i piękna zwiedzanych obiektów, a także ukazanie urokliwej przyrody związanej z tymi miejscami. Powstałe podczas pleneru prace pokazano podczas wernisażu, który odbył się w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim . Wystawę otworzyła Magdalena Latacz- prezes stowarzyszenia, Stanisław Zając – dyrektor Centrum oraz Beata Hetmańczyk- prowadząca zajęcia z malarstwa.

Kolejno przedstawiani artyści w osobach – Maria Koffmahn, Irena Dietz, Mieczysław Filipiak, Józef Borycka, Krystyna Bogacz, Urszula Brysz, Bogusława Gajdos, Henryka Kańtoch, Ludmiła Lechowicz, Maria Scheja , Irena Krzywiecka, Aleksandra Moch, Rozwita Staniszewska, Anna Wilk, Teresa Starzec, Henrietta Hoefler, Halina Nogalska, Barbara Pawlak i Beata Hetmańczyk, stojąc przy swoich obrazach wyjaśniali jakie było podłoże ich inspiracji , co obrazy przedstawiają i jaką techniką zostały wykonane .

Niespodziankę sprawiła Aleksandra Moch, która wręczyła prezesowi własnoręcznie namalowany obraz przedstawiający pięć rosnących makówek, w których podobno znajdowało się ok 600 ziarenek. Ta alegoria, nawiązywała do składu osobowego stowarzyszenia – makówki to zarząd, a tkwiące w nich ziarenka to słuchacze. Uroczystość swoimi przepięknymi piosenkami uświetnili Henryka i Andrzej Żurek a o podniebienia przybyłych gości zadbały Grażyna Jurek, Helena Domańska i Magdalena Latacz serwując własnoręcznie upieczone ciasteczka .

Zarząd stowarzyszenia i słuchacze dziękują dyrektorowi – Stanisławowi Zającowi oraz pracownikom Centrum Kultury Śląskiej za pomoc w zorganizowaniu wernisażu.

(Tekst i zdjęcia UTW)

Call Now ButtonZadzwoń teraz