Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego oznaczonej numerami działek 367/1 o pow. 2,7369 ha oraz 369/1 o pow. 4,5183 ha ark. 2 położonej w Świerklańcu, obręb Nakło Śląskie, KW nr GL1T/00058530/4. Pełną treść wykazu opublikowano w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz