„Kultura Bezpieczeństwa” w tarnogórskiej Sorbonie

Data publikacji: 6 listopada 2019

W 29 października 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Kultura Bezpieczeństwa”, realizowanego przez nauczycieli i wykładowców z terenu województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Podczas uroczystego podsumowania zostały wręczone certyfikaty szkołom i nauczycielom, którzy z powodzeniem zrealizowali tegoroczną edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Podstawowym celem projektu prowadzonego przez  Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Program „Kultura bezpieczeństwa” realizowany jest z pomocą przygotowywanego przez CIOP-PIB podręcznika i multimedialnego materiału edukacyjnego, który nauczyciele wykorzystują do przygotowania zajęć, a także wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy.

Koordynatorami projektu w WZS są Anna Krawczyk i Michał Kos.

Call Now ButtonZadzwoń teraz