Rezerwowe przyłącze wodociągowe dla GCR ,,Repty”

Data publikacji: 13 listopada 2019

„Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji posiada własne ujęcie wody oraz decyzję wodno-prawną, która zezwala na wydobycie wód głębinowych z ujęcia ,,Repty”, zlokalizowanego przy ulicy Pyskowickiej. Jest dostawcą wody m.in. dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach a także dla odbiorców prywatnych. Ze względu na konieczną modernizację urządzeń wodnych ujęcia szpital rozpoczął prace związane z zabezpieczeniem odbiorców w rezerwowe przyłącze wody na wypadek ewentualnej awarii podstawowego zasilania. 

Pierwszym etapem realizacji projektu było wykonanie tej instalacji  i podłączenie się do wodociągu  Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego  w Tarnowskich Górach. Koszt wykonania instalacji rezerwowej oszacowany został na wartość ok. 432 847 zł.  GCR „Repty” pozyskało dotację  celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  w wysokości 314 880 zł.

PWiK (Veolia) Tarnowskie Góry   nieodpłatnie wykonała  część przyłącza tj. od ul. Pyskowickiej do budynku Stacji Uzdatniania Wody,  natomiast  pozostałe instalacje tj.:  wykonanie zasilania  zbiornika hydroforowego, rozdział częściowy dla sieci  szpitala powiatowego oraz oczyszczalni ścieków wykonała firma TARBAU wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Dzięki podjętym działaniom  zażegnano niebezpieczeństwo  braku dostaw wody.

Drugi etap projektu pn. ,,Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania  wody” będzie realizowany w 2020 roku w celu zachowania  uprawnień do wydobycia wody z ujęcia,, Repty” na kolejne 10 lat.

(materiał: GCR „Repty”)

Zadzwoń teraz