Nowa droga w Ossach

Data publikacji: 19 listopada 2019

Trwają ostatnie prace związane z przebudową drogi powiatowej w ciągu ulicy Wyzwolenia i Prusa w miejscowości Ossy w gminie Ożarowice. W ramach robót położono już m.in. pierwszą warstwę nowej nawierzchni oraz wykonano pas pieszo – rowerowego z nawierzchni bitumicznej. W najbliższych dniach zostanie położona druga warstwa jezdni. Długość modernizowanego odcinka drogi wynosi 1,9 km.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 471 500 zł oraz gminy Ożarowice (2 143 750 zł). Łączna wartość tego zadania to prawie 6,5 mln zł.

Zadzwoń teraz