Mobilny punkt informacyjny tarnogórskiej Policji

Data publikacji: 29 listopada 2019

Powiat Tarnogórski podarował Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach namiot profilaktyczny. Prezent odebrał naczelnik Wydziału Prewencji kom. Piotr Skolik oraz profilaktyk asp. szt. Adam Cichowski. Mobilny punkt informacyjno – profilaktyczny będzie służył m.in. do realizacji w partnerstwie z samorządami oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie programów edukacyjno – profilaktycznych dla mieszkańców całego powiatu.

Profilaktyka na terenie Powiatu Tarnogórskiego prowadzona jest w wielu obszarach przez Policję, instytucje rządowe, jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe. Podmioty te dysponują materiałami profilaktycznymi, które zawierają m.in. informacje na temat formy i zakresu świadczonej pomocy, realizowanych programów i kampanii społecznych. Aby dotrzeć w tym zakresie do społeczności lokalnej, nawiązać pozytywną relację i szybciej przełamać barierę pierwszego kontaktu w relacji: osoba potrzebująca pomocy – urzędnik, policjant, zrodził się pomysł zakupu namiotu profilaktycznego. Pomysłodawcą był tarnogórski profilaktyk asp. szt. Adam Cichowski. Dzięki współpracy z władzami Powiatu Tarnogórskiego, zakupiono mobilny punkt informacyjno – profilaktyczny. Podarunek przekazał policjantom, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Stanisław Torbus.

Mobilny punkt informacyjno – profilaktyczny będzie narzędziem wykorzystywanym przez tarnogórską Policję m.in. przez dzielnicowych, w celu przekazania lokalnej społeczności w trakcie różnego rodzaju imprez, treści profilaktycznych i niezbędnych informacji o kompetencjach, ofercie i programach wsparcia instytucji działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Wszystkie treści profilaktyczne eksponowane będą w trakcie organizowanych pikników, festynów i innych uroczystości.

W mobilnym punkcie informacyjno – profilaktyczny będzie można znaleźć materiały aktualnie realizowanych kampanii oraz akcji profilaktycznych:

  • materiały związane z programem „Dzielnicowy bliżej nas” zachęcające do kontaktu z dzielnicowym w celu poznanie oczekiwań i potrzeb dotyczących bezpieczeństwa lokalnego;
  • materiały związane z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda;
  • materiały profilaktyczne kampanii: Kręci Mnie Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo Nad Wodą, Kreci Mnie Bezpieczeństwo w Wakacje;
  • materiały profilaktyczne kampanii #CzujnySenior
  • materiały kampanii informacyjnej Systemu Dokumenty zastrzeżone Związku Banków Polskich;
  • materiały związane z programami mającymi na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie: program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
  • program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
  • bieżące akcje oraz inne projekty PCPR np. projekty mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane w oparciu o konkursy;
  • inne materiały profilaktyczne instytucji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uzależnień itp.

Mobilny punkt informacyjno – profilaktyczny już został wykorzystany. Wczoraj namiot staną przed budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, gdzie dzielnicowi rozmawiali i przekazywali osobom w wieku senioralnym, ulotki informacyjne kampanii #CzujnySenior, z których seniorzy mogli dowiedzieć się jak nie paść ofiarą oszusta podszywającego się pod wnuczka, policjanta, pracownika instytucji czy kuriera.

Call Now ButtonZadzwoń teraz