Odbiór końcowy drogi powiatowej w Ossach

Data publikacji: 12 grudnia 2019

Dzisiaj dokonano odbioru remontu rozbudowy drogi powiatowej 3200S  w Tąpkowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (ulicą Prusa) do ulicy Mickiewicza w miejscowości Ossy. W odbiorze uczestniczyli: Krzysztof Łoziński – Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego,  Barbara Myland – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Tomasz Wacławik – Kierownik Budowy oraz inspektorzy nadzoru, przedstawiciel wykonawcy zadania a także przedstawiciele Urzędu Gminy Ożarowice.

Celem przeprowadzonego remontu było m.in.: wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, korekta geometrii skrzyżowań, odwodnienie drogi oraz budowa ciągu pieszo – rowerowego. Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego ma zwiększyć bezpieczeństwo osób korzystających z tego  terenu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o. o. z Lublińca.

Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Krzysztof Łoziński, podziękował wszystkim obecnym za wkład pracy i zaangażowanie przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Koszt robót brutto zgodnie z umową wyniósł 6 569 187,63 zł. Powiat Tarnogórski pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację tego zadania kwotę 2 471 500,00 zł. Gmina Ożarowice partycypując w kosztach przekazała na realizację przedsięwzięcia kwotę 1 235 750,00 zł oraz
w całości pokryła koszt remontu drogi gminnej – ul. Prusa w kwocie 908 000,00 zł.

Call Now ButtonZadzwoń teraz