Budżet zorientowany na inwestycje

Data publikacji: 17 grudnia 2019

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwalono budżet Powiatu na rok 2020. 16 radnych opowiedziało się za przedstawionym kształtem budżetu, a 7 wstrzymało się od głosu. Projekt budżetu uzyskał uprzednio pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tak wysokiego budżetu Powiat Tarnogórski jeszcze nie miał. Dochody Powiatu na rok 2020 wyniosą  192 966 769 zł. Planowane wydatki sięgną 202 262 769 zł. Nigdy w historii tego Powiatu, w ciągu jednego roku, nakłady inwestycyjnego nie sięgały kwoty 40 mln zł – mówiła starosta Krystyna Kosmala.

Wśród planowanych na rok 2020 inwestycji znalazły się m.in.:

• Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni – ID (6 319 587,00 zł – Budżet państwa). Łącznie 14 649 324 zł.
• Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 440 000 zł oraz z Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 1 720 000 zł). Łącznie 6 880 000 zł.
• Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 628 836 zł oraz z Gminy Zbrosławice w wysokości 314 418 zł). Razem 1 257 672 zł.
• Rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarowice (w tym środki z Gminy Ożarowice w wysokości 874 500 zł). Razem 1 749 000 zł.
• Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S ul. Główna w Zendku (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 760 000 zł, środki z Gminy Ożarowice w wysokości 1 380 000 zł oraz środki z Nadleśnictwa Świerklaniec w wysokości 200 000 zł). Łącznie 5 520 000 zł.
• Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 3222S ul. Mickiewicza w Zbrosławicach. Łącznie 2 200 000 zł.

• Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (3 299 820 zł).

We wtorek uchwalono także Wieloletnią Prognozę Finansową, która zakłada, że wydatki w 2021 roku wyniosą 180 425 000 złotych , w 2022 – 178 115 000 zł, zaś w 2023 roku 179 265 000 zł.

Call Now ButtonZadzwoń teraz