Wyremontowane budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

Data publikacji: 30 grudnia 2019

2 424 953,64 zł kosztowała termomodernizacja budynków szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach przy ulicy Strzelców Bytomskich 7. Na remont i docieplenie budynków Powiat otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 873 418,77 zł.

To już kolejna inwestycja służąca polepszeniu jakości infrastruktury edukacyjnej w powiecie. Dotychczas trzy szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Tarnogórski przeszły gruntowny remont dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Są to budynki: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej, II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica i Zespół Szkół Techniczno-Usługowych. Renowacji doczekały się także warsztaty w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących („Mechanik”). W sumie Powiat Tarnogórski otrzymał na remonty budynków szkół z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kwotę ponad 10 mln zł.

Zadzwoń teraz