Mały ZUS plus

Data publikacji: 3 stycznia 2020

1 lutego 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej umożliwiająca płacenie obniżonych składek na ZUS przez drobnych przedsiębiorców. Ustawę przyjął jednogłośnie Senat i czeka ona już tylko na podpis prezydenta. Ustawa wprowadza możliwość płacenia niższych składek na ZUS (czyli tzw. Mały ZUS+) dla najmniejszych firm, których przychód roczny nie przekroczy 120 tys. zł. Składki przedsiębiorców mają być liczone proporcjonalnie do dochodu i przez to niższe niż podstawowe składki płacone dotychczas przez przedsiębiorców. Prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tys. zł, a jeżeli działalność nie była prowadzona przez cały rok – nie był wyższy niż odpowiednia proporcji tej kwoty względem liczby dni prowadzenia działalności.

Call Now ButtonZadzwoń teraz