„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku

Data publikacji: 7 stycznia 2020

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie do 28 lutego 2020 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
 2. obszar B –  likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 3. obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 4. obszaru D – likwidacja barier transportowych,
 5. obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 6. obszar F –  tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
 7. obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy mogą być:

 1. obszar A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 2. obszar B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,
 3. obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 4. obszar D :
 5. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 6. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 7. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 8. obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
 9. obszar F  – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 10. obszar G – powiaty.

Szczegółowe informacje, w tym treść programu oraz procedury znajdują się na stronie internetowej

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o złożenie do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach kompletu dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 roku.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich, tel. 32 381 37 93 w godzinach pracy Starostwa.

Call Now ButtonZadzwoń teraz