Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Data publikacji: 23 stycznia 2020

Mając na uwadze występowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF)*, w województwie śląskim, w celu monitorowania zagrożenia – podjęto działania zapobiegawcze, które koordynują: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików. W tym celu wykonywane są na terenie województwa śląskiego planowe, zorganizowane przeszukania obszarów i zbierania zwłok dzików i ich szczątków.

Aby zapewnić sprawny przepływ informacji dotyczących odnalezienia padłych dzików i ich szczątków przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego należy kierować się poniższymi zasadami informowania:

  • zgłoszenie o znalezieniu padłego dzika przyjmowane są całodobowo przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) pod nr telefonu: 32 381-37-68 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach) oraz pod nr telefonu: 32 381-25-00 (po godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach) lub za pośrednictwem numeru 112;
  • PCZK niezwłocznie przekazuje informacje w powyższym zakresie do właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii.

*ASF jest jednostką chorobową przenoszoną najczęściej przez zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych dzików oraz przez ludzi, ze względu na wykorzystywanie do konsumpcji przetworzonego mięsa dzików (przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzucanie ich odpadów).

Call Now ButtonZadzwoń teraz