Kominiarze dokonają spisu urządzeń grzewczych w domach

Data publikacji: 29 stycznia 2020

Członkowie stowarzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzonych przeglądów kominiarskich, przeprowadzają również inwentaryzację urządzeń grzewczych.

Odbywa się ona metodą wywiadu bezpośredniego poprzez wypełnienie Formularza inwentaryzacji urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW w województwie śląskim. Inwentaryzacja pozwoli m. in. na pozyskanie szczegółowych informacji na temat rodzaju i ilości instalacji służących do ogrzewania budynków.

Analiza zebranych danych posłuży do podjęcia dalszych działań zmierzających do poprawy jakości środowiska, zwłaszcza w zakresie powietrza.   Inwentaryzacje podejmowane są w ramach porozumienia o współpracy partnerskiej między Województwem Śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy zawartym 26 września w Rybniku w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim.

Call Now ButtonZadzwoń teraz