Bezpłatne szkolenie dla stowarzyszeń i klubów sportowych

Data publikacji: 3 lutego 2020

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach wzorem ubiegłego roku zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu powiatu tarnogórskiego, na bezpłatne szkolenie tym razem w temacie zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych (stowarzyszeń KRS, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych uczniowskich klubów sportowych itp.).

Szkolenie odbędzie się we wtorek 10 marca o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (sala 304), przy ul. Karłuszowiec 5 – zgłoszenia prosimy nadsyłać do 3 marca br.

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński.

Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń:

 1. Prowadzenie działalności statutowej przez organizację:
 • działalność odpłatna i nieodpłatna, ujęcie w statucie lub innym dokumencie wewnętrznym,
 • rejestracja i zgłaszanie zmian do KRS,
 • zatrudnienie w organizacji pozarządowej: umowy o dzieło a umowy zlecenia,
 • organy wewnętrzne w organizacji pozarządowej, m.in: zadania walnego zebrania, zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja pracy organów; regulaminy wewnętrzne,
 • status organizacji pożytku publicznego: jak uzyskać, przywileje i obowiązki.

2. Sprawozdawczość organizacji:

 • sprawozdanie finansowe – elementy, do kogo się przesyła i w jaki sposób jest podpisywany (podpis elektroniczny),
 • sprawozdanie merytoryczne.

3. Stowarzyszenie zwykłe:

 • cechy charakterystyczne,
 • jak założyć stowarzyszenie zwykłe,
 • przekształcenie w stowarzyszenie rejestrowe.

4. Stowarzyszenie sportowe:

 • cechy wyróżniające podmiot,
 • zasady rejestracji i nadzoru nad klubami sportowymi.

UWAGA !!! Ilość miejsc jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników 60. Każdą organizację mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby. Zgłoszenia przyjmujemy osobiście lub drogą mailową: promocja@tarnogorski.pl

Karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl w zakładce „ogłoszenia” oraz na stronie www.bip.tarnogorski.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” Więcej informacji udziela Katarzyna Wilk – starszy inspektor w Biurze ds. Promocji, Kultury i Sportu, Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – tel. 32 381 87 65.

Call Now ButtonZadzwoń teraz