BIP

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w dniu 30 stycznia 2020 roku podjął uchwałę nr 90/546/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zestawienie projektów dofinansowanych znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz