Umowa na dofinansowanie nowego bloku operacyjnego w tarnogórskim szpitalu podpisana

Data publikacji: 17 lutego 2020

Starosta tarnogórski Krystyna Kosmala i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podpisali dziś w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. im. dr B. Hagera umowę, która potwierdza rządową dotację na projekt „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”. Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne zadania własne samorządu terytorialnego wyniesie ponad 6 mln zł. Resztę środków w wartym ponad 12 mln zł projekcie zagwarantował Powiat Tarnogórski. W dzisiejszym, uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli m.in parlamentarzyści Bożena Borys – Szopa, Wojciech Szarama i Barbara Dziuk.

Zadzwoń teraz