Program „Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych” uchwalony!

Data publikacji: 26 lutego 2020

Na wczorajszej XVII sesji Rada Powiatu Tarnogórskiego podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 500 000 zł na realizację programu „Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych”. Bezpieczne przejścia powstaną jeszcze w tym roku, we wszystkich gminach powiatu. Priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, głównie dzieci, na najbardziej uczęszczanych przejściach dla pieszych, które pokonują na swoich trasach w drodze do szkół i innych obiektów zajęć pozalekcyjnych.

Program będzie kontynuowany także w przyszłym roku. Listę bezpiecznych prezentujemy poniżej:


Call Now ButtonZadzwoń teraz