Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie tarnogórskim

Data publikacji: 10 marca 2020

Od 2 marca do 8 kwietnia potrwa w powiecie tarnogórskim kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską obejmie w tym roku około 780 mieszkańców naszego powiatu – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2001 roku.


Kwalifikacja wojskowa w 2009 roku zastąpiła pobór, w związku z likwidacją obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Zniesienie służby zasadniczej nie oznacza, że nie trzeba już stawać przed komisją lekarską. Celem kwalifikacji wojskowej, która nadal jest obowiązkowa, jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Po wyznaczeniu kategorii zdolności wszyscy podlegający kwalifikacji wojskowej zostają automatycznie przeniesieni do rezerwy mobilizacyjnej. Za niestawienie się do kwalifikacji grozi grzywna lub ograniczenie wolności.


Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracowała w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 13.00, w składzie: dr Tomasz Srokosz (przewodniczący), sekretarz Jacek Bernacik z Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Barbara Kosińska (średni personel medyczny).

Podczas tegorocznej kwalifikacji obowiązkowo przed komisją mają stawić się mężczyźni urodzeni w 2001 roku. Kwalifikacja obejmuje również mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także mężczyzn i kobiety urodzone w latach 1999-2000, którym podczas kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w latach 2018 – 2019 orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają również kobiety, które w tym roku kalendarzowym kończą 19 lat, i w tym roku szkolnym i akademickim kończą naukę na kierunkach niezbędnych dla potrzeb rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych RP. Są to: analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, weterynaria i psychologia.

Do kwalifikacji mogą się również zgłosić ochotnicy, w tym kobiety, którzy ukończyli 18 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

Call Now ButtonZadzwoń teraz