BIP

Zachęcamy, aby osoby, które mają do załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego korzystały z możliwości załatwienia spraw za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Starostwa znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kontakt. W samym urzędzie zachęcamy natomiast do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pozostałymi oczekującymi  i obsługą.

Call Now ButtonZadzwoń teraz