Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej – ekologia

Data publikacji: 17 marca 2020
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. nr 1 w terminie do 24 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 101/585/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 marca 2020 roku.

Zadzwoń teraz