BIP
Logotyp Ucze sie w TG

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużono do 30 czerwca 2020 r. termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, a także opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Call Now ButtonZadzwoń teraz