Obsługa klientów w starostwie wyłącznie w „sprawach niezbędnych”

Data publikacji: 22 kwietnia 2020

Od dziś, w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach prowadzona będzie bezpośrednia obsługa klientów wyłącznie w „sprawach niezbędnych” w zakresie:  wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, administracji architektoniczno-budowlanej i ochrony środowiska.

Przypominamy, że w starostwie nadal nie ma możliwości osobistego załatwienia spraw, poza wymienionymi wyżej przypadkami, a obsługa prowadzona jest zdalnie, czyli za pośrednictwem internetu, telefonów i platformy ePUAP.

Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów starostwa znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kontakt.

WAŻNE! Obsługa klientów  w „sprawach niezbędnych” odbywa się w budynku przy ul. Karłuszowiec 5 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, omówieniu sprawy z właściwym pracownikiem i uzgodnieniu terminu oraz miejscu i sposobu załatwienia sprawy!

Przypominamy również, że w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 znajduje się urna, do której można składać pisma niewymagające potwierdzenia – WAŻNE, aby dokumenty znajdowały się w zaklejonej kopercie. Prosimy także o pozostawienie kontaktu telefonicznego.

Poniżej plik do pobrania:

Call Now ButtonZadzwoń teraz