Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 23 kwietnia 2020
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Pisemne opinie można wnosić do dnia 24 kwietnia 2020 r.

Treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszenia opinii w załączeniu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz