100 000 zł na zakup sprzętu komputerowego!

Data publikacji: 22 czerwca 2020

Powiat Tarnogórski otrzymał 100 000 zł na zakup sprzętu komputerowego do kształcenia zdalnego dla młodzieży kształcącej się w 13 ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych  na terenie powiatu. Pozyskana przez Powiat kwota umożliwiła zakup 46 laptopów dla uczniów i uczennic ww. szkół. Laptopy zostały przekazane szkołom, które decydują którym uczniom sprzęt będzie najbardziej potrzebny. Po zakończeniu kształcenia zdalnego laptopy wrócą do szkół i będą służyły do kształcenia na lekcjach stacjonarnych bądź będą wspierały uczniów  przebywających na zwolnieniach lekarskich w zależności od decyzji dyrektorów szkół. Dofinansowanie pozyskano ze środków konkursu grantowego Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I powszechny dostęp do szybkiego internetu działanie 1.1 wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  o wysokich przepustowościach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zadzwoń teraz