Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla organizacji pozarządowej

Data publikacji: 29 lipca 2020

Tarcza Antykryzysowa 4 rozszerza krąg podmiotów, które mogą skorzystać z bezzwrotnej pożyczki 5000 zł z urzędu pracy o organizacje pozarządowe (NGO). Podstawowym warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.O pożyczkę 5000 zł z urzędu pracy ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (NGO) również nieprowadzące działalności gospodarczej, takie jak na przykład fundacje, czy stowarzyszenia, których przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 000 złotych. Informacja o wysokości przychodu przedstawiana jest w formie oświadczenia w wniosku o pożyczkę.

Maksymalna wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowej to 5000 zł, jednak nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym.

Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.Wniosek można złożyć poprzez:

➡️ platformę praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (pierwszym krokiem jest założenie konta na tym portalu)

➡️ nadesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry

➡️ złożyć w siedzibie tut. Urzędu w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach https://www.pup-tg.pl/main/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:376.html

Call Now ButtonZadzwoń teraz