Zakończył się nabór do szkół średnich

Data publikacji: 12 sierpnia 2020

Zakończył się nabór do szkół średnich i branżowych podległych Powiatowi Tarnogórskiemu. W roku szkolnym 2020/2021 do szkół średnich zakwalifikowano 1215 uczniów, którzy będą mogli pobierać naukę w 43 klasach. To sporo więcej niż w latach ubiegłych, co niewątpliwie jest sukcesem kampanii #uczęsięwtg, a także akcji promocyjnych prowadzonych przez tarnogórskie szkoły. Przypomnijmy, że szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski, ukończyło w tym roku 979 uczniów.

Tradycyjnie, największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się licea. Do I LO im. S. Sempołowskiej przyjęto 207, a do II LO im. S. Staszica – 177 uczniów. Sporą popularnością cieszyły się kierunki w tarnogórskim „Chemiku” (Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej – Curie). Szczególnie oblegana była weterynaria z dogoterapią. Nie słabnie, także zainteresowanie „Mechanikiem” (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących), w którym naukę rozpocznie 127 uczniów. W tej szkole bardzo popularny okazał się kierunek technika programisty. Nadspodziewanie dobrze wyszedł nabór do Technikum nr 13 w Radzionkowie. Szkoła otworzy trzy odziały, w tym popularny kierunek – technik elektryk, który znajduje się na liście zawodów deficytowych i poszukiwanych przez pracodawców.

Do 18 sierpnia  br. kandydaci muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dzień później szkoły opublikują ostateczne listy przyjętych.

Zadzwoń teraz