40. rocznica pierwszego strajku na Górnym Śląsku w tarnogórskim Fazosie

Data publikacji: 21 sierpnia 2020

Dziś w Tarnowskich Górach odbyły się obchody 40. rocznicy pierwszego strajku na Górnym Śląsku, który miał miejsce w tarnogórskim Fazosie, oraz powstania NSZZ „Solidarność”.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur Solidarności, parlamentarzyści, reprezentanci władz samorządowych oraz mieszkańcy Tarnowskich Gór. Obchody rozpoczęła msza św. w kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości zgromadzili się pod Dzwonnicą Tarnogórskich Gwarków, by złożyć kwiaty.

* * *

Instytut Pamięci Narodowej historyczne wydarzenia wspomina następująco „21 sierpnia 1980 r. w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos“ w Tarnowskich Górach wybuchł strajk. Był to pierwszy dobrze zorganizowany protest w województwie katowickim, którego uczestnicy odwołali się do doświadczeń rozpoczętego tydzień wcześniej strajku w Stoczni im. Lenina w Gdańsku. Podniesiono nie tylko postulaty płacowe i socjalne, ale domagano się też „pełnej informacji o sytuacji w kraju” i „o wysuniętych postulatach na Wybrzeżu”. Mimo ataków ze strony działaczy partyjnych, dyrekcji i służb porządkowych, MO i SB, protestujący pracownicy nie ustąpili. Kolejnego dnia przygotowali rezolucję z wyrazami poparcia dla strajkujących w Gdańsku, a szczególnie dla ich postulatu wolnych związków zawodowych. Strajk w „Fazosie” był pierwszym takim wystąpieniem pracowników śląskich zakładów. Rozpoczął falę protestów w całym województwie katowickim. Stał się też zaczynem do tworzenia w Tarnowskich Górach silnych struktur NSZZ „Solidarność”. W mieście powstała wkrótce MKZ, związana początkowo z Bytomiem. Później jednak doszło do usamodzielnienia się tarnogórskich organizacji związkowych i powołania Podregionu NSZZ „Solidarność” Tarnowskie Góry”.

Zadzwoń teraz