Plan przebudowy ulicy Ofiar Katynia w Kaletach

Data publikacji: 21 sierpnia 2020

Powiat Tarnogórski wraz z Gminą Kalety podpisał w tym miesiącu umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa DP 2335S, ulica Ofiar Katynia”. Zgodnie z jej zapisami Gmina Kalety zobowiązała się przekazać powiatowi dotację celową w wysokości 41 000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej ww. zadania. Projekt przebudowy nawierzchni jezdni dotyczy odcinka od skrzyżowania z ul. Tarnogórską do skrzyżowania z ul. Wierzbową oraz budowy ciągu pieszo – rowerowego na ww. odcinku.

O potrzebie przebudowy ulicy Ofiar Katynia nie trzeba przekonywać nikogo. Odcinkiem tym często poruszają się mieszkańcy z całego powiatu odwiedzając kąpielisko w Zielonej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz