Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Data publikacji: 1 września 2020

31 sierpnia br. Panie: Natalia Szczęsna z Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie oraz Anna Kamińska z Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach otrzymały z rąk Starosty Tarnogórskiego Krystyny Kosmali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Złożyły ślubowanie potwierdzając je podpisem: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Zgodnie z procedurą, by uzyskać stopień nauczyciela minowanego Kandydat musi przedstawić swój dorobek zawodowy oraz spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

Gratulując stopnia awansu zawodowego Starosta życzyła, satysfakcji z pracy zawodowej,  wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań oraz pomyślności w życiu osobistym.

Call Now ButtonZadzwoń teraz