Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 30 września 2020
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W załączniku zamieszczamy protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.

Call Now ButtonZadzwoń teraz