Aktywna Tablica w powiatowych szkołach

Data publikacji: 20 listopada 2020

Szanowni Państwo !

Mamy to ? Program Aktywna Tablica ‼️

Z radością informujemy, że szkoły dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym, zakwalifikowały się do udziału w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”.

Mimo bardzo krótkiego czasu (2 dni) na przygotowanie wniosku udało się i wsparciem objęte zostaną: 3️⃣ licea, 8️⃣ technikum, 3️⃣ branżowe szkoły I stopnia tj.:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach
 • Liceum Sztuk Plastycznych oraz Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
 • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im . Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach
 • Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
 • Technikum nr 9 w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach
 • Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 • Technikum nr 13 w Radzionkowie
 • Technikum nr 5 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach
 • Technikum nr 6 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Zespole Szkół Gatronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 16 w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie.

Łączna wartość realizowanego projektu to 245.000,00 zł, z czego dofinansowanie opiewa na kwotę 196.000,00 zł przy wkładzie własnym 49.000,00 zł.

➡️ W ramach wsparcia zakupiony zostanie sprzęt multimedialny, który obecnie ułatwi naukę zdalną, a w późniejszym czasie stanowić będzie stały element wyposażenia szkół.

O dotacje mogły ubiegać się publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także szkoły za granicą. W 2020 r. środki mają być przeznaczone przede wszystkim na zakup laptopów ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku i głosu. Program jest finansowany w 80 procentach z budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących. Rząd przeznaczył na ten cel 35 mln zł.

Call Now ButtonZadzwoń teraz