Projekt Diagnostyka plus z dofinansowaniem!!!

Data publikacji: 9 grudnia 2020

Dzisiaj na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach opublikowana została lista projektów zgłoszonych przez samorządy, które otrzymają dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wśród 171 wybranych do dofinansowania inwestycji jest projekt zgłoszony przez Powiat Tarnogórski pod nazwą Diagnostyka plus!
Jego celem jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia oraz jakości świadczeń medycznych.
Zakłada on zakup sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach. Realizacja inwestycji została zaplanowana w okresie luty 2021 – styczeń 2022.
W ramach projektu zakupiony zostanie tomograf komputerowy i aparat RTG z ramieniem C. Są to urządzenia kluczowe w ocenie stanu zdrowia pacjenta, które stanowią podstawę w profesjonalnym i bezpiecznym świadczeniu usług medycznych.
Na ten cel powiat otrzyma 3 mln dofinansowania.
Łączna kwota dofinansowania na wszystkie 171 inwestycji wynosi 531 695 686,35 zł. Dla województwa śląskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczono kwotę 1 240 945 181,35 zł. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.
Lista projektów: https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/kolejne-pol-miliarda-zlotych-dla-gmin-w-wojewodztwie-slaskim

Zadzwoń teraz