Odbiór końcowy kotłowni olejowej w DPS Miedary

Data publikacji: 29 grudnia 2020

W zeszłym tygodniu odbył się odbiór końcowy prac związanych z inwestycją pt. „Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary, ul. Zamkowa 7”.

W odbiorze wzięli udział Krzysztof Łoziński – członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, przedstawiciel Wykonawcy spółki „HEATEX” Gałązka, Mazurkiewicz s.j., kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odpowiedzialni za realizację tego zadania.
Koszt inwestycji to ponad 1,4 mln złotych, w całości opłacony ze środków własnych budżetu Powiatu Tarnogórskiego. Zgodnie z umową zakres przedmiotowy prac obejmował m.in.:
• budowę kotłowni olejowej z magazynem oleju oraz zapleczem sanitarnym wraz
z instalacjami wewnętrznymi,
• budowę zewnętrznej instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją pomiędzy kotłownią a istniejącymi budynkami DPS,
• budowę zewnętrznej instalacji wody oraz kanalizacji,
• budowę zasilania budynku kotłowni w energię elektryczną,
• wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
• zagospodarowanie terenu wokół kotłowni.

Call Now ButtonZadzwoń teraz