Aparat RTG typu „telekomando” zakupiony w ramach dotacji od Województwa Śląskiego

Data publikacji: 30 grudnia 2020

Dzięki wspólnym staraniom pracowników naszego Starostwa oraz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. i wsparciu Marszałek Województwa Śląskiego Pani Izabeli Domagały Powiat Tarnogórski pozyskał dotację celową na doposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach w aparat RTG typu „telekomando”.

Dziś prezes szpitala Leszek Jagodziński, dokonał prezentacji sprzętu oraz podziękował obecnym na spotkaniu przedstawicielom władz samorządowych za pomoc i zaangażowanie w pozyskaniu tak nowoczesnego i potrzebnego aparatu RTG.

Niniejszy zakup RTG był możliwy dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego Województwa Śląskiego w ramach zawartej umowy dotyczącej pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie działań Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19”.

Całkowity koszt realizacji zadania, to kwota 645 840,00 złotych, w tym otrzymana dotacja to 480 000,00 zł a wkład własny Powiatu wynosi 165 840,00 zł.

Zadzwoń teraz