Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Data publikacji: 4 stycznia 2021

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w okresie ferii zimowych, w dniach 4-15 stycznia 2021 r. uruchamia dodatkowo dyżury telefoniczne pełnione przez pedagogów z poradni oraz konsultacje i porady realizowane przez specjalistów z poradni na jej terenie.
Z kolei na terenie kraju funkcjonuje bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Więcej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych

Zadzwoń teraz