Konkurs w dziedzinie kultury na wykonanie znaku informacyjnego o światowym dziedzictwie UNESCO

Data publikacji: 28 stycznia 2021
awatar konkur kultura

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wykonanie znaku informacyjnego o światowym dziedzictwie UNESCO.


Szczegółowe informacje m.in. o:
– wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
– zasadach przyznawania dotacji;
– terminach i warunkach realizacji zadania
nr 163/851/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  z dnia  25 stycznia 2021  roku, która dostępna jest w załączniku.


Termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2021 roku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz